Hirdetés

Vers mindenkinek - A Sacred 2 nyereményjáték győztesei

|

Régóta vagyunk adósok az novemberi GameStarban (és később az online-on is) meghirdetett Sacred 2 nyereményjáték eredményének kihirdetésével.

Hirdetés

Az csúszás oka egyrészt az, hogy ellll-ké-pesz-tő-en erős volt a mezőny, egyöntetű véleményünk, hogy olvasóink közt tanyázhat a kortárs magyar irodalom szine-java. A másik ok, hogy a százvalahány vers végigolvasása olyan szinten volt agyzsibbasztó, hogy a műélvezetet hosszabb-rövidebb szünetekkel kellett megszakitanunk - pihenésképp vasbeton elemeket csapkodtunk a homlokunkhoz. Az alábbiakban megpróbáltunk minél több műből közölni legalább egy rövid részletet, hogy Ti is képet kapjatok az élményről, de aki kimaradt, ne orroljon meg ránk.

Számos munka csak úgy hemzseg a világirodalmi vonatkozásoktól: Strausz Tamás alkotása mintha Goethe Rémkirály című versének parafrázisa lenne - ez is csak azt az általunk már régóta sejtett tényt erősitette meg, hogy olvasóink elképesztően művelt, finom, decens emberek.

Ki vágtat át éjen s napon,
Fekete erdőn s réten,
Kit pusztulás követ vakon,
Hátasán, a Rémen?
 
A „Rémen - Rayman” párhuzam ráadásul plusz értelmezési horizontot nyit, a vers világába beemeli a népszerű francia platformjáték hősét is. Papi Zoltán viszont a hazai líra felé fordította figyelmét, ő mintha Vörösmarty "Az emberek" című versét idézné meg:
 
A szeráf megroggyan
Kezéből kardja kipottyan
Nincs már remény,
Nincs már remény

 
Bravúros, ahogy „az ember sárkányfog vetemény” sort „a szeráf megroggyan, kezéből kardja kipottyan” -ra változtatja, teljesen más megvilágításba helyezve a magyar romantikus költészet egyik legnagyobb alakjának sorait. Vörösmarty egyébként Molnár Levente versében is felbukkant, hiába, az intertextualitás még mindig nagyon „in” a kortárs költészetben. Molnár úr az "Előszó" című verset parafrazálja, és új erővel tölti fel a már unalomig ismert poliszindetont.

Nem támadnak már a goblin-hadak,
Alszanak ők is a fák alatt.
A barbárok is elaludtak már.
Csak csend van, sötét, hóesés, halál...

 
Erős Tamást valószínűleg Arany János Toldija mozgatta meg - érdekes viszont, ahogy finom áthallás útján még Petőfi anyjának tyúkja is megjelenik, aki ugyebár a szobában lakott ott bent.

Ég egy tűzlabdától a füves rét sarja,
buta goblin rajok rohangásznak rajta.
Túl nagy itt a felfordulás kéne egy kis rend,
mér’ van az, hogy minden őr az ivóba van bent?
 
A vers olvasása során azonban tanúi lehettünk, Erős Tamás miként forr ki igazi költővé. A költemény végére szerzőnk már elhagyja a vendégszövegeket, és megtalálja saját hangját:
 
Körbenézve a teremben furcsa dolgot látok,
a tömegben egy öregnéne bőrzekében áll ott.
Kérdem tőle: „Öreganyám maga mit kekeckedik?”
Mondja nékem: „Édes fiam! A Vak Őrök itt koncertezik!”
Ha jó kampányban kezdtem volna, egy italra meghívom,
de sötétséget választottam ezért pogóban eltiprom.
 
Voltak, akik az urbánus költészettel szembemenve a népies líra mellett tették le lantjukat, vagy inkább voksukat, Blazsán Gábor egy komplett népdallal robbant be az irodalmi életbe. (A verset muszáj teljes terjedelmében közölnünk.)
 
Hull a pénzem tárcámból,
Most jöttem a Tesco-ból,
Sej-haj Angel-Angel,
Fallen Angel 2.

Tízezrem odaadom,
Ami marad megtartom,
Sej-haj Angel-Angel,
Fallen Angel 2.

A zöld Tesco-s szatyromba,
Sacred 2 berakva,
Sej-haj Angel-Angel,
Fallen Angel 2.

Otthon gépbe berakom,
Lehet, hogy jól elb*szom,
Sej-haj lemez-lemez,
Kétrétegű lemez.

Többrétegű lemezke,
Nem jó az én gépembe,
Sej-haj lemez-lemez,
Kétrétegű lemez.

Ha a gámát én nyerem,
Olvasóra megy pénzem,
Sej-haj lemez-lemez,
Kétrétegű lemez.

Aztán vígan játszhatok,
Gép elől nem mozdulok,
Sej-haj nyerek-nyerek,
Ha nem nyerek sírok!

Szinte csűrdöngölne rá az ember, nem igaz? A legújabbkori népies költészet másik ikonikus alakjává nőheti ki magát Németh János is:

Sötét elf a karakterem
Jajj nektek ellenfelek
Amíg velem kardom
Sosem esik bajom
Ha megváglak téged
Beléd hatol mérgem

Bár ismerős elemek vissza-visszaköszöntek, izgalmasan sokszínű volt költőink hangvétele. Volt, aki elrugaszkodva a klasszikus verseléstől, inkább hip-hopban gondolkodott, mint Sárközy Balázs.

Nem nyert barátom
Ez tökre nem ilyen game,
Ez a Sacred Kettö haver,
Egy hack 'n slash game.
 
Yo! Voltak viszont, akik ravasz módon a versen keresztül szuggerálva igyekeztek szigorú bíráink szívére hatni, igy biztositva maguk számára a zsiros dijakat. Természetesen ránk nem hatnak az efféle jedi trükkök! Bense Márk például így próbálkozott:

Tollat ragadtam, írok Nektek,
Hogy egy ilyen játékot nyerjek.
De ha más nem egy poszternek is örülnék,
Mit a szobám falára kifüggeszthetnék.

 
Ügyes! Ifjabb Simon Attila hasonlóképpen próbálkozik, és ugyan udvarias hangvételével majdnem elaltatta gyanakvásunkat, azért hamar kibújt a szög a zsákból.

Tisztelt GameStar Szerkesztők,
Kérdésem van hozzátok.
Jelentkeztem a hirdetésre,
Van esélyem a nyereményre?


Attila, hát persze hogy van esélyed! De menjünk tovább, Tar László is ügyesen csempészi bele soraiba az érzelmi zsarolást, ezt voltaképp betudhatjuk afféle főhajtásnak a XIX. századi romantikus lira felé, még tanakodunk.

Sacred 2-t én is kérek,
Az októberi tesztnél jók voltak a képek.
Még ha nem is olyan jók a hangok,
GameStar team, ti egyre jobbak vagytok!

Számos hasonló próbálkozás volt még. A műfajt azonban kétségkívül Takács Gergő emelte a legmagasabb szintre. Számunkra egyszerre idézi a kései József Attila kozmikusságát és Kosztolányi játékosságát.

Ezért írtam most e verset
Hogy megszerezzem e személynek: Magam!
És ha már megszereztem,
Szétjátsszam az agyam.
 
Továbblépve a költemények tematikájára, a játék karakterei közt egyértelműen a szeráf mozgatta meg leginkább olvasóink fantáziáját. Sinkó Tamás kissé szkeptikus, posztmodern áthallásokkal erősített „Vers az 1322. RPG-ről, alias Sacred 2-ről” című opuszában így énekli meg Seraphimot:
 
Itt van például a Szeráf.
A kis szőke, kinek teste karcsú,
Kit tigrise visz a hátán,
Mellben erős, Shiffer lábú.


Tamás levele végén rövid magyarázatot is mellékelt, melyben többek közt arra is felhivta figyelmünket, hogy a "Schiffer lábú" Claudia Schifferre utalt. Ez némiképp megnyugtatott minket. Olvasóink körében népszerű kasztnak számit az inkvizítor is, őt Charlie Mester énekelte meg, szívbemarkoló őszinteséggel:

Van nekem egy gonosz, nyolclábú barátom,
Még én is megrettenek, amikor meglátom.
Aki velünk szembeszáll megláthatja,
Mit tud az inkvizítor és az ő barátja.

Megkapó, hogy olvasóinktól nem állnak messze a mély, filozofikus tartalmak sem. Márton Ferenc megdöbbentő erejű sorai például oly nagy hatással voltak ránk, hogy azóta mindannyian átértékeltük életünket és átszoktunk a diétás kólára.

Ismerd meg, mielőtt ítélsz,
Mindkettőt, s ha ennyit ígérsz,
Azt megteszed,
Mit megtehetsz.
 
Súlyos sorok ezek! A pályaművek között azonban jónéhány igen pajkos, mi több, pajzán verssel is találkoztunk. Vajda Bálint költeményét kénytelenek vagyunk a maga teljességében idézni, hiszen így kerekedik ki igazán a Sacred 2 világában játszódó frivol fabula:
 
Mob Béla egy hete questel,
percek múlva level 40.

Felvesz gyorsan még egy küldit,
amiben egy szűz szabadítására küldik.

Rég volt már néki nője,
elvállalja hát a dőre.

Meg szintet is léphet utána,
felmégy hát gyorsan a sárkány várába.

Megölé a gaz sárkányt,
és észreveszi a lánykát.

A lába úgy negyvenhatos,
de a lábszag irtózatos.

Feje csúfabb, mint a sárkány,
de ez nála nem nagy hátrány.

Még az este ágyba vitte,
szintet is lépett végre,
a versemnek itt van vége.
 
Ezek a képek! Ezek a zabolátlanul váltakozó szótagszámok! Lehet azonban még fokozni, a pályaművek legmonumentálisabb darabja Bölkény Péter verses regénye (!), melynek már címe is érezhetően vaskos: „Historia Sacredorum avagy verses regény barátkozásimról eme remek játékkal”. Az öt énekre bontott művet természetesen nem tudjuk teljes terjedelmében közölni (nincs annyi hely az interneten), álljon itt azonban egy részlet a második énekből, melyben a költő leírja, miként vágott neki a Pestre vezető útnak hű fegyverhordozójával, Sanyival. Olvasóink figyelmét külön felhívnánk a költői bravúrra, melyben Bölkény úr törékeny hidat húz Dante Alighieri és Dopeman poétikája között.
 
Arra gondoltam: Zúzzunk fel Pestre haver,
Megveszem majd ott, nem kell a vaker.
Elkaptunk egy buszt szombat reggel nyolckor,
Megbántam, hogy elindultunk, minimum vagy nyolcszor,
Merthogy óriási dugó volt az autópályán,
Jött ki sok cifra káromkodás a Sanyinak a száján.
Beértünk végül a városba, este fél ötre,
Sietnünk kellett nagyon, de tényleg, tökre.

 
Ami nagyon érdekes, Győri Csaba egy hasonlóan epikus történetet néhány sorban is meg tudott ragadni. Elképesztő, szinte fehéren izzó intenzitású a mű, ennyi érzelemre, ennyi drámára, a hős lelki fejlődésére, pokoljárására mások egész regényfolyamokat építettek. Lássuk Győri úr alkotását a maga egészében:
 
Sacred 2-t várom mindig
reggel hattól este tízig
mikor megjelent a gáma
összegyűlt a nyál a számba
de a hardverigényt látva
bús ábrázat álllt a számra
s hát leültem a monitor elé
és öklömet helyeztem belé
s míg a monitorom szikrázott
adrenalinom pattogott
s mikor megnyugodott lelkem
új monitort vettem.
 
Regős Bálint más fronton tört rekordot: az irodalom általunk ismert tartományában az ő nevéhez fűződnek a létező leghosszabb verssorok. Reményeink szerint Regős úr ezzel biztosította helyét a magyar érettségi tételek között. Versének utolsó sora például akár egy külön versként is megállná helyét.
 
Jönnek majd varászlók, harcosok, minden mi bűbáj vagy nyers penge.
Életemre törnek a hatalomért mert ez világunk rendje.
És eljön a nap hogy emberemre találok, talán te leszel ki végre utámba állott,
S majd az idő eldönti hogy hős voltál mert legyőztél, vagy csak egy újabb kegyetlen zsarnok...

 
Meglepődtem volna, ha kifér egy sorba. De szakadjunk el a versformáktól, hiszen néhány költőnk egészen váteszi magasságokba emelkedett: David Wilson például egész népünket, nemzetünket szólítja meg ódája végén:
 
Magyarok! A végén rám a játék pozitívan hatott,
Ha nékem pontoznom kéne, adnék is rá 8.6-ot.

 
Nagy László olvasónk pedig valószínűleg fel kíván nőni névrokona munkásságához, talán ez is nyújthatott ihletet művéhez.
 
Kristályokkal övezett
Hideg, zord hegyek,
Szentelt vizű földek,
Tágas, hűs ligetek.

Szent Angyalok földje,
Béke és fény bölcsője,
Nemes Szeráf harcos,
Ancaria hű őrzője.
 
Érdekes, némelyek a verses kritika izgalmasan újszerű területére merészkedtek. Molnár László dalban sommázta fagyos véleményét a játékról:
 
S mikor már hőbörögve klikkol a D. fanok sokasága,
reményekkel tele kerül fel a Sacred 2 a winyára,
hiába a sok fejlesztés akkor is csak egy pótló,
Szeráf lesz újra a társam míg eljő ismét Diábló.

 
Akadnak persze olyanok, akik az egekig magasztalják a játékot, mint például Kálmán Balázs (vagy Balázs Kálmán? A levelezőprogram néha megtréfál minket.) Szóval Balázs (vagy Kálmán) az egész emberiség sorsának jobbulását várja a játéktól - ami nem kevés, lássuk be!

Ha a Fallen Angelt végigviszed
Megváltozik majd az egész életed.
A Sacred 3-mat évekig várod
de a 2-őt akkor is mindig újrajátszod.

 

Volt, aki egészen szabadon értelmezte a Sacred multiverzum mitológiáját, és saját elképzelései alapján gazdagította azt tovább. Az élénk képzelőerejű Kiss Dániel például új szereplőket költött bele, például szerény szerkesztőségünket: a műben a GameStar csapata haramiák képében támad a gyanútlan vándorra. Vigyázat, csak erős idegzetűeknek!
 
Nem jutott sokáig, mert a sűrű erdő
Mélyén gonosz emberek lesték az arra menőt
Híres-neves haramiák, a Gamestar-klán várta,
Hogy néhány aranyától azonnal megfossza.

Hirtelenjében egy alak tűnt elő
Fekete haja homlokáig lenő
Fedőneve mazur, kerek fején kendő
Hangja rekedtes, de ettől még zengő

És igy tovább, nem merjük tovább folytatni, még valaki elhinné hogy békés szerkesztőségünk haramiálkodásból keresi a mellékest, ami nyilvánvalóan rágalom. 

Mi sem bizonyitja jobban a költészet egyetemességét, mint az, hogy milyen meglepő helyekről érkeztek pályamunkák. A Sacred 2 hazai forgalmazója, a sevenM színeiben Gazsó Ágnes szállt versenybe – természetesen nem a meghirdetetett nyereményekért, inkább csak a dicsőségért, hiszen Sacred 2-jük nekik már van. Egy csomó.

Messzire nem jutottam, szigorú a főnök
Az irodában ülve mégse elfet ölök
Most is sok a dolog, be is fejezem hát,
S töltök még magamba egy kis T-energiát

Mint a sorok közt olvasva kiderül, Ágnes mély érzésű poéta és lelkiismeretes munkaerő egy személyben! De most már talán épp elég ünnepélyes a hangulat ahhoz, hogy végre-valahára a győzteseket is meghirdessük. 

A harmadik helyezett, aki Sacred 2 poszter + Blind Guardian: A Twist in the Myth CD boldog tulajdonosa lett, nem más mint ERŐS TAMÁS! Éljen!

A második helyezett, aki teljesen más jellegű, de hasonlóan kiváló nyereménynek örülhet, azaz egy Blind Guardian: A Twist in the Myth CD-nek és Sacred 2 poszternek, az nem más, mint KISS ALBERT (Berciusse). Éljen!

Az első helyezett dija egy Sacred 2: Fallen Angel játék + Sacred 2 poszter + Blind Guardian: A Twist in the Myth CD. A nyertes pedig BÖLKÉNY PÉTER! Éljen!

A nyerteseknek gratulálunk, az összes többi résztvevőnek úgyszintén - köszönjük a szives részvételt, és a remek verseket!

 

sacred2_kicsi.jpg
 

 

Hirdetés
Hirdetés
0 mp. múlva automatikusan bezár Tovább az oldalra »

Úgy tűnik, AdBlockert használsz, amivel megakadályozod a reklámok megjelenítését. Amennyiben szeretnéd támogatni a munkánkat, kérjük add hozzá az oldalt a kivételek listájához, vagy támogass minket közvetlenül! További információért kattints!

Ne maradj le a legfontosabb hírekről! Engedélyezd az értesítéseket, cserébe elsőként tudod meg, ha bejelentik a Half-Life 3-at! (Nem spamelünk, becsszó!)